Menu

Nieuws

maandag 20 maart 2017 12:34

Met leedwezen hebben we kennis genomen van het overlijden van de heer Bouwe R. Dijkstra.

In 1985 nam hij het initiatief tot het oprichten van het Roder Jongenskoor, in 2000 gevolgd door de Roden Girl Choristers. Aan beide koren gaf hij leiding tot 2006. Vanaf 2002 was hij betrokken bij de opbouw van het Kampen Boys Choir; hij gaf aan dit koor leiding tot 2010.

Als artistiek leider heeft hij met deze koren de basis gelegd voor wat we inmiddels een nieuwe traditie in Noord Nederland mogen noemen: de traditie van koren naar klassiek Engels voorbeeld, die de Anglicaanse koormuziek in de breedste zin van het woord ten gehore brengen. Vele jongens en meiden vonden en vinden in onze koren een muzikaal huis waarin ze uitgedaagd worden zich te ontwikkelen, het beste uit hun muzikaliteit te halen en samen tot bijzondere prestaties te komen. Al vanaf het ontstaan van de koren vormt dit voor een heel aantal leden de opmaat voor een professionele muzikale carrière.

Wij zijn Bouwe dankbaar voor de inzet en passie waarmee hij zijn ideaal waarmaakte in Noord Nederland. Wij koesteren de resultaten van het pionierswerk dat hij verrichtte en bouwen er nog altijd zorgvuldig en met passie op voort.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen: dat de troost van de muziek die Bouwe met zoveel liefde beoefende ook hen mag omringen in deze moeilijk tijd.

Roden, Kampen, 20 maart 2017
Bestuur van de Stichting Koorschool Noord Nederland
Bestuur van de Stichting Kampen Boys Choir
vrijdag 09 september 2016 11:53

Onlangs toegevoegd